Naprawy zbiorników z tworzyw sztucznych.

Wykonujemy naprawy kapitalne zbiorników z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym (TWS).

Przeprowadzamy konserwacje i przeglądy okresowe zbiorników z TWS przeznaczonych do magazynowania cieczy objętych wykazem materiałów niebezpiecznych.

Wystawiamy poświadczenie wykonywania naprawy w celu przedłożenia w Rejonowym Inspektoracie Dozoru Technicznego.

Zabezpieczmy zbiorniki stalowe i betonowe stosując wykładziny chemoodporne na bazie żywic zbrojonych włóknem szklanym. Nakładamy powłoki z laminatu poliestrowo-epoksydowo-szklanego na dowolne podłoża.

Wykonujemy prace antykorozyjne konstrukcji i elementów stalowych wraz z przygotowaniem powierzchni przez czyszczenie ręczne, mechaniczne lub strumieniowo-ścierne.

Do zabezpieczeń powłokowych stosujemy wyroby renomowanych firm.

Zakład posiada uprawnienia do napraw zbiorników z TWS wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w Bydgoszczy.