Oferujemy usługi w zakresie specjalistycznych robót chemoodpornych w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej.

  • zabezpieczenia zbiorników stalowych i betonowych;
  • zabezpieczenia antyelektrostatyczne powierzchni – zabezpieczenia przed korozją;
  • naprawy, przeglądy okresowe, konserwacje zbiorników z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym;
  • nakładamy powłoki na dowolne podłoża;
  • wykonujemy instalacje z termoplastycznego tworzywa PCV i CPCV.

Rury i rurociągi
Wykonujemy oraz montujemy kompletne rurociągi, kanały wentylacyjne wykonywane na bazie żywic chemoodpornych wzmocnionych włóknem szklanym.
Rury z laminatu poliestrowo-szklanego zastępują rury z materiałów takich jak: rury stalowe wykładane gumą, rury kwasoodporne, rury kamionkowe. Rury z TWS przeznaczone są do budowy rurociągów przemysłowych, rurociągów ściekowych i wentylacyjnych oraz budowy instalacji dla cieczy i gazów agresywnych. W związku z tym mają zastosowanie: w zakładach chemicznych, galwanizerniach, stacjach uzdatniania wody, oczyszczalniach ścieków itp.

Instalacje z termoplastycznego tworzywa PCV I CPCV.

Montujemy instalacje PCV (polichlorek winylu) oraz CPCV (chlorowany polichlorek winylu) amerykańskiego koncernu chemicznego BFGOODRICH. Spełniają one wymagania amerykańskich norm ASTM.
Na życzenie Klienta przedstawimy pełną listę materiałów dla których instalacja ta jest zalecana.

Zbiorniki magazynowe do cieczy:

Zbiorniki wykonane z laminatów poliestrowo szklanych, gatunek materiału dobierany w zależności od przeznaczenia zbiornika i parametrów pracy

Warunki pracy: bezciśnieniowe (ciśnienie hydrostatyczne).
Pojemność: standardowo od 2m3 do 50m3 i inne pojemności według indywidualnych uzgodnień.
Temperatura: od – 300ºC do + 500ºC, wykonanie specjalne do + 1200ºC.
Wykonanie konstrukcyjne: standardowe lub specjalnie dostosowane do indywidualnych wymagań odbiorcy, np. izolacja termiczna, ogrzewanie, specjalny osprzęt itp.
Przeznaczenie zbiorników: kwasy, zasady, roztwory soli nieograniczonych, niektóre związki organiczne, olej napędowy i inne paliwa płynne, woda w tym woda pitna, wino, piwo, przetwory owocowo-warzywne, ścieki przemysłowe i komunalne oraz szereg innych.

Doboru żywicy do warunków pracy zbiorników dokonuje producent uwzględniając ewentualne

życzenia Nabywcy.

Zbiorniki posiadają dopuszczanie i świadectwa Dozoru Technicznego.