KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 oraz 2 ogólnego rozporządzenia p ochronie danych osobowych z dnia 20 kwietnia 2016r. informuję, że

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Produkcyjno-Usługowy DARWIT Witold Fiałkowski z siedzibą w Rogówku 73 , 87-162 Lubicz

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oferty, zamówienia, rozliczenia na podstawie przetwarzania np. Art.6 ust.1 pkt a/b/c/

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą firmy: Biuro Rachunkowe PAMA.

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy – kontraktu, aż do chwili rozliczenia, w przypadku wystawienia faktury VAT przez okres wymagany innymi przepisami (np. Urząd Skarbowy)

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIDO gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, realizacją zamówienia. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji zapytania ofertowego, a w konsekwencji brak realizacji zamówienia.

9. Zgodnie z USTAWĄ RODO , której podstawą prawną jest art. 6

a- Osoba, której dane osobowe dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b- Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c- Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.